Terra

"La fotografia de paisatges és el test suprem per al fotògraf i, sovint, la decepció suprema." Ansel Adams