Mar

“El cel és tan bell, l’aire tan suau, la llum tan fina, el mar tan somrient, la terra dibuixa formes tan dolces, tan agradables, tan excelses, la vida imaginativa és tan rica i concreta, que és perfectament natural que la mort sigui considerada un mer trànsit a un món igual que aquest” (PLA, J., 1970, 345).